Всяка нова версия на Magento 2 е по-обемна и тежка.  Броя на файловете принуждава хората да преминават към по-скъп хостинг план.  За щастие има начин да направите Magento 2 малко като изтриете не използваните от вас модули.  Тук сме описали как сме ънинсталирали / изтрили не нужните за нас модули.  

I. За да видите модулите, които са инсталирани на вашето Magento 2:  Отворете админ панела и 

System ->Web Setup Wizard -> Module Manager

Или на командната линия:

php bin/magento module:status

II. Премахване на не-използвани модули.

// -c clear static content, -r remove data 

./bin/magento module:disable -c module_name 

./bin/magento module:uninstall -r -c module_name

Някои модули, които не са били инсталирани с composer могат да бъдат директно изтрити от app/code.  При такива манипулации е желателно да направите предварителен бекъп на файловото съдържание и базата данни.

Понякога за да премахнете един модул трябва да активирате друг.  Dependency.  Активирането на модул става със следната команда:

./bin/magento module:enable Dotdigitalgroup_Email

// Желателно е преди да премахнете (uninstall) модули, да ги деактивирате първо и да тествате дали конфигурацията ще работи добре без тях.  Деактивиране на някои не нужни за нас модули:

./bin/magento module:disable -c Dotdigitalgroup_Chat

./bin/magento module:disable -c Dotdigitalgroup_Email

./bin/magento module:disable -c Amazon_Payment

./bin/magento module:disable -c Amazon_Login

./bin/magento module:disable -c Amazon_Core

./bin/magento module:disable -c Magento_Ups

./bin/magento module:disable -c Magento_Fedex

./bin/magento module:disable -c Klarna_Kp

./bin/magento module:disable -c Klarna_Ordermanagement

./bin/magento module:disable -c Klarna_Core

 

// Adobe modules

./bin/magento module:disable -c Magento_AdobeStockImage Magento_AdobeStockImageAdminUi Magento_AdobeStockImageApi

./bin/magento module:disable -c Magento_AdobeStockAsset Magento_AdobeStockAssetApi Magento_AdobeStockClient Magento_AdobeStockClientApi Magento_AdobeStockAdminUi

//Adobe modules END

// Други

./bin/magento module:disable -c Vertex_Tax Vertex_AddressValidation Temando_ShippingRemover Magento_Usps Magento_SampleData Magento_BraintreeGraphQl Magento_Braintree

 Тук е желателно да направите тест и да видите дали всичко работи нормално.

// Следва премахването на вече деактивираните модули

./bin/magento module:uninstall -r -c Dotdigitalgroup_Chat Dotdigitalgroup_Email

./bin/magento module:uninstall -r -c Amazon_Payment Amazon_Login Amazon_Core

./bin/magento module:uninstall -r -c Magento_Ups Magento_Fedex

./bin/magento module:uninstall -r -c Klarna_Kp Klarna_Ordermanagement Klarna_Core

// Adobe modules

./bin/magento module:uninstall -r -c Magento_AdobeStockImage Magento_AdobeStockImageAdminUi Magento_AdobeStockImageApi

./bin/magento module:uninstall -r -c Magento_AdobeStockAsset Magento_AdobeStockAssetApi Magento_AdobeStockClient Magento_AdobeStockClientApi Magento_AdobeStockAdminUi

//Adobe modules END 

// Second Set

./bin/magento module:uninstall -r -c Vertex_Tax Vertex_AddressValidation 

./bin/magento module:uninstall -r -c Temando_ShippingRemover Magento_Usps Magento_SampleData Magento_BraintreeGraphQl Magento_Braintree