За да намалите размера на Magento бекъп бихте могли да изтриете някой ненужни файлове.  По този начин бекъпа ще се изпълни по-бързо и след това ще заема по-малко памет за съхранението му.  Също така възтановяването му ще се изпълни по-бързо.

Използвайки командата: ( от главната директория на Magento 2 )

du -a . | sort -n -r | head -n 20

Ще покаже кои файлове и директорий заемат най-много място.

В нашия случай бяха следните 

/pub

/var

Повтарайки командата по този начин: 

du -a var | sort -n -r | head -n 20

Ще покаже всичко в директорията var и колко място заема.

В нашия случай имахме много файлове за импорт и експорт и логове и кеш файлове. 

pub/media/catalog/product/cache

var/log/cron.log

Можете да повторите командата за /pub директорията

du -a pub | sort -n -r | head -n 20

Друго нещо което бихте могли да направите е да изтриете ненужни снимки - Можете да видите нашия пост за това:

Delete unused images

It is a good idea to setup cron job to clean up the cron.log inside Magento root/var/log ( We will soon add more information about that )