Препоръчително е ако използвате Magento 2.3 да смените Catalog Search към Elasticsearch. 

Предимства от използването на Elasticsearch:

  • Бързо и подробно търсене в каталога на Magento
  • Подържа различни езици
  • Подържа "stop words" и синоними
  • Индексирането не влиае на клиентите докато не завърши напълно 

 

Тук ще дадем пример как да извършите промяната на CentOS сървър:

Не забравяйте първо да направите бекъп.

Пуснете следните команди в последователността която са описани по-долу.  

yum -y install java-1.8.0-openjdk

rpm --import https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch

vi /etc/yum.repos.d/elasticsearch.repo

Paste the following code:

[elasticsearch-6.x]

name=Elasticsearch repository for 6.x packages

baseurl=https://artifacts.elastic.co/packages/6.x/yum

Повече