Препоръчително е ако използвате Magento 2.3 да смените Catalog Search към Elasticsearch. 

Повече