Препоръчително е ако използвате Magento 2.3 да смените Catalog Search към Elasticsearch. 

Предимства от използването на Elasticsearch:

  • Бързо и подробно търсене в каталога на Magento
  • Подържа различни езици
  • Подържа "stop words" и синоними
  • Индексирането не влиае на клиентите докато не завърши напълно 

 

Тук ще дадем пример как да извършите промяната на CentOS сървър:

Не забравяйте първо да направите бекъп.

Пуснете следните команди в последователността която са описани по-долу.  

yum -y install java-1.8.0-openjdk

rpm --import https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch

vi /etc/yum.repos.d/elasticsearch.repo

Paste the following code:

[elasticsearch-6.x]

name=Elasticsearch repository for 6.x packages

baseurl=https://artifacts.elastic.co/packages/6.x/yum

gpgcheck=1

gpgkey=https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch

enabled=1

autorefresh=1

type=rpm-md

 

sudo yum install elasticsearch

sudo service elasticsearch start

systemctl enable elasticsearch

yum install lttng-ust

curl -XGET 'localhost:9200/_cat/health?v&pretty'

 

Сега може да сменим Catalog Search в Magento Admin.

Login to Admin

Go to - Stores -> Configuration ->Catalog -> Catalog Search

Сменете Search Engine на Elastic Search 6.0+

Reindex and Test

За да преведете каквото и да е в , трябва да сложите подобни линии в файла за преводи на Магенто 

"Did you mean","Може би търсите","module","Elasticsearch_Elasticsearch"

Comparison between Elasticsearch and the Default Magento Search. Numbers represent SQL queries of the layered navigation block (lower numbers equal higher page speed)