Понякога, въпреки, че сте поставили SEO url на продуктите в Админ панела, те се показват в сайта по този начин:

https://example.com/catalog/product/view/id/5026

https://example.com/catalog/product/view/id/5025/category/185

Изпълнете следните стъпки за да отстраните този проблем

Можете да погледнете записите в базата данни:

SELECT * FROM `url_rewrite` WHERE `target_path` LIKE '%4729%'

SELECT * FROM `catalog_product_entity_varchar` WHERE `value` LIKE '%57642-beu%'

В админ панела на Magento 2 направете следното:

Отворете въпросния продукт и добавете примерно "1" след url ( махнете Create Permanent Redirect for old URL )

Запазете продукта

Отворете отново продукта и премахнете поставеното "1", което добавихте в предишната стъпка ( махнете Create Permanent Redirect for old URL )

Запазете продукта

Можете да изпълните отново SQL командите по-горе за да видите какво се е случино на ниво база данни.  Трябва да видите 4 нови записа за съответния store_id.